Reaktioner när man skall anmäla polis i Landskronas polisstation


Bilderna nedan talar för sig själva…

4 kap. Skyldigheter i anställningen Uppträdande
1 § Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger
förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med
fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som
utslag av ovänlighet eller småaktighet.


0 kommentarer :: Reaktioner när man skall anmäla polis i Landskronas polisstation

Skicka en kommentar