Sveriges demokratiska regering tvingade YouTube att radera känslig video där svensk polis syns hjälpa barnhandlare att kidnappa treåring


POLISEN FILMADES DÅ POLISEN SKULLE KIDNAPPA SVENSKT BARN TILL BARNHANDLARE MARIA PIEMA & CHARLES PIEMA VILKA DRIVER BOLAGET SOCIONOMTJÄNST AB I LUND.http://corruptiosweden.blogspot.se/2013/02/corruptio-journalist-avslojar.html

Videon som avslöjar barnhandel i Sverige med polisens hjälp var tydligen känslig för Reinfeldts demokratiska regering.


Ingen rätt att klaga på radering av känslig video vilket i vanliga fall YouTube ger... Beatrice Ask turbo fascism!

Helsingborgs Dagblad (HD) läste artikeln flera gånger men håller än idag tyst om skandalen. Men att stjäla 2,8 miljoner/år av skattebetalarnas pengar (Presstöd) det kan tidningen HD.http://landskrona-kommun.blogspot.com/2014/08/mejlvaxling-mellan-corruptio-journalist.html

5 kommentarer :: Sveriges demokratiska regering tvingade YouTube att radera känslig video där svensk polis syns hjälpa barnhandlare att kidnappa treåring

 1. Kommun (193.17.72.4) [IP Address]

  Sweden Ystad, Skane Lan, Sweden,

  Date Time Type WebPage
  4th March 2013 13:43:39 Page View No referring link
  landskronapress.wordpress.com/2013/02/15/barnhandel-i-landskrona-kommun-carin-blomberg-med-polisens-hjalp-pa-order-utav-privat-bolag-socionomtjanst-ab-maria-piemacharles-piema/

 2. Assigned To Landskrona Kommun (195.54.139.10) [Label IP Address]

  Sweden Landskrona, Skane Lan, Sweden, 6 returning visits

  4th March 2013 08:18:29 Page View
  landskronapress.wordpress.com/2013/02/15/barnhandel-i-landskrona-kommun-carin-blomberg-med-polisens-hjalp-pa-order-utav-privat-bolag-socionomtjanst-ab-maria-piemacharles-piema/
  magnify this user

 3. Assigned To Landskrona Kommun (195.54.139.10) [IP Address]
  Sweden Landskrona, Skane Lan, Sweden

  6 Mar 2013 11:37:55
  www.landskronapress.blogspot.se/2013/02/sveriges-demokratiska-regering-tvingade.html#comment-form

 4. Mer kritik mot socialtjänsten i Landskrona

  LANDSKRONA Publicerad 18 mars 2013

  Socialtjänsten i Landskrona har tidigare fått hård kritik av både JO och Socialstyrelsen. Nu pekar även stadens revisorer på stora brister.

  Individ- och familjenämnden i Landskrona har brustit i sin uppgift att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Med ett bättre kontrollarbete kunde nämnden ha upptäckt och åtgärdat de allvarliga bristerna långt tidigare.

  Det fastslår revisionsfirman Ernst & Young som anlitats av kommunens förtroendevalda revisorer.

  Det var vid en inspektion i maj 2012 som Justitieombudsmannen, JO, konstaterade allvarliga brister i socialtjänstens handläggning av barn- och ungdomsärenden och inom familjerätten. Och efter mordet på 19-åriga Maria i april samma år lät Socialstyrelsen genomföra en tillsyn där liknande felaktigheter fastslogs.

  Individ- och familjenämnden har sedan dess presenterat en lista med åtgärder, bland annat har ett nytt kvalitetsledningssystem införts, de över 300 medarbetarna har genomgått en handläggnings- och dokumentationsutbildning, sektionerna för utredning av barn- och ungdomsärenden har fått ökad bemanning och det har blivit tydigare rutiner för hur cheferna ska få överblick.

  Revisorerna konstaterar att individ- och familjenämnden har vidtagit åtgärder men menar att är för tidigt för att bedöma om de är tillräckliga.

  Nämndordföranden Jan Allan Beer (FP) kommenterar;

  – Kritiken från Ernst & Young är densamma som från JO och Socialstyrelsen och jag svarade då som nu att det har begåtts fel i många, många år på ungdomssidan. Det är jätteallvarligt och djupt olyckligt. Men jag tycker att de åtgärder som vi vidtagit är kraftfulla. Vi ser fram emot nya granskningar.

  Som ytterligare åtgärd vill Jan Allan Beer få till stånd ett utbildningsprogram för politikerna i nämnden.

  – Jag kommer se till vi får större möjlighet att granska, inte för att vi misstror förvaltningen, men för att vi ska känna oss mer trygga.

  Revisorerna är också kritiska till att individ- och familjenämnden inte tillräckligt kraftfullt uttalat sig om vikten av förändringsarbete. Men det håller inte Jan Allan Beer med om.

  – Detta har vi vid otaliga möten talat om, men eftersom det legat som informationsärenden före själva mötena har det inte protokollförts.

 5. Radio Och Tv-verket (212.181.86.36) [Label IP Address]

  Sweden Stockholm, Stockholms Lan, Sweden,

  Date Time Type WebPage
  3rd April 2013 09:33:21 Page View No referring link
  landskronapress.blogspot.se/2013/02/skolinspektionen
  3rd April 2013 09:33:29 Page View No referring link
  landskronapress.blogspot.se/2013/02/
  3rd April 2013 09:33:43 Page View landskronapress.blogspot.se/2013/02/
  landskronapress.blogspot.se/
  3rd April 2013 09:34:05 Page View landskronapress.blogspot.se/2013/02/
  landskronapress.blogspot.se/
  3rd April 2013 09:34:06 Page View No referring link
  landskronapress.blogspot.se/2013/02/
  3rd April 2013 09:34:34 Page View landskronapress.blogspot.se/2013/02/
  landskronapress.blogspot.se/2013/02/skolinspektionenbeo-anlitar-privat.html#comment-form
  3rd April 2013 09:34:44 Page View No referring link
  landskronapress.blogspot.se/2013/02/

Skicka en kommentar