Tjänsteman Torbjörn Jakobsson vid Landskrona kommun fick det han förtjänade - Enskild har rätt att använda våld mot sådana djur som folkets tjänare Jakobsson

0 kommentarer
Torbjörn Jakobsson vid brottsorganisationen "individ och familjeförvaltningen" i Landskrona fick det många djur vid Sveriges myndigheter förtjänar

Torbjörn Jakobsson nonchalerade anhörigs oro för sina systrar som i sin tur nonchaleras utav den smutsiga och ökända organisation som påstår sig hjälpa människor.


Fick välförtjänt på truten
Landskrona kommuns ledning med ett 30-tal andra djur vid olika myndigheter förtjänar mycket mer än bara några slag på trynet. Torbjörn Jakobsson fick det som kriminella tjänstemän förtjänar.

Obildad kriminell domare
Gunilla Fridh vid Lunds olagliga tingsrätt begår grova brott mot den misstänktes mänskliga rättigheter. Torbjörn Jakobsson är staten och kan inte kränkas. Samt har enskild rätt att försvara sig och sin familj mot organiserade brottslingar vid staten Sverige som dömts flest gånger utav FNs tortyrkommitté för brott mot mänskliga rättigheter.

Obildade kriminella kreatur vid Lunds tingsrätt godtog brottslingen Torbjörn Jakobssons ursäkt till den misstänkte, att myndighetschefen Jakobsson inte var delaktig i det som rör den misstänktes systrar, men givetvis är ju Jakobsson ansvarig och delaktig eftersom han är chef på myndigheten.

Sveriges regering med dess kreatur är världens mest obildade och kriminella djur. Dessa organiserade brottslingar skryter om att vara bäst i världen, samtidigt är dem den grupp kriminella avskum som dömts flest gånger utav FNs tortyrkommitté för brott mot mänskliga rättigheter.
http://youtu.be/p5woTVtUuqo


Det är här Landskrona kommuns tjänstemän hör hemma.

Folkets tjänare Annette Lindberg Mohlin (individ- och familjeförvaltningens chef i Landskrona) ljuger svenska folket rakt i ansiktet för att mörka grova brott mot barn

0 kommentarer
Annette Lindberg Mohlin (individ- och familjeförvaltningens chef i Landskrona) ljuger svenska folket rakt i ansiktet för att mörka hennes egna och kollegors grova brott mot barn och familjer


Läs först presstödsmedias artikel nedan där brottslingen Annette Lindberg Mohlin "håller med" IVOs kritik mot pedofilmyndigheten där Annette Lindberg Mohlin och Susanne Öström är ansvariga. Läs sedan (längst ned) Corruptio-journalisters mejlväxling med Annette Lindberg Mohlin där yrkesbrottslingen slår ifrån sig och totalt förnekar att hon själv och hennes kollegor begått några som helst fel/brott.

Barnens perspektiv saknas i granskning

Dela denna artikel

LANDSKRONA Publicerad 6 oktober 2014 kl. 04:00
Ännu en myndighet har granskat Landskronas socialtjänst, som bland annat får kritik för att ha pratat för lite med barnen i sina utredningar.
Socialtjänsten i Landskrona – individ- och familjenämnden – har granskats mycket de senaste åren. Efter mordet på 19-åriga Maria 2012 fann Socialstyrelsen bristande kompetens om hedersrelaterat våld, och dålig samordning och utredning.

Justitieombudsmannen, JO, fann under 2012 och 2013 allvarliga brister i socialtjänsten, bland annat i handläggningen av barn- och ungdomsärenden och inom familjerätten. Kritiken var hård, bland annat för dålig ordning på personakterna. I maj 2013 menade dock JO att det blivit mycket bättre, och avslutade sin granskning. Även kommunens egna revisorer hittade brister 2013.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskade tidigare i år ett fall där ett nioårigt barn, som tillfälligt vistades i Landskrona, utsattes för sexuellt övergrepp. IVO ansåg att socialtjänstens ansvar är att ge stöd till alla som vistas i kommunen – inte att som socialtjänsten bara erbjuda en biljett till barnets hemland.

IVO har också granskat individ- och familjenämnden på bred front. Från november 2013 till mars 2014 har ett antal ärenden hårdgranskats, och intervjuer genomförts med handläggare och chefer inom individ- och familjeförvaltningen.

IVO är inte nöjd: "Trots att nämnden i flera åtgärder redovisat åtgärder för att komma tillrätta med brister i arbetet med barn och familj visar denna inspektion att bristerna kvarstår" (se faktarutan).
Barnperspektivet brister, enligt IVO. I de granskade utredningarna med barn inblandade är det föräldrarna som fått störst utrymme; i hälften av dem har socialsekreterarna överhuvudtaget inte pratat med barnen.

Annette Lindberg Mohlin, individ- och familjeförvaltningens chef, håller helt och hållet med om myndighetens slutsatser.

– Granskningen är till stor hjälp för oss i att fortsätta utvecklingsarbetet. Vi har en fortsatt utvecklingsresa att göra, men det känns som att vi är på god väg.

På vilket sätt märks det?
– Då JO granskade oss var det väldigt illa. Läser man IVO:s granskning har vi tagit många steg framåt. Det är förhållandevis kort tid – ett par år – vi jobbat med det här intensiva utvecklingsarbetet, säger Annette Lindberg Mohlin.

Vad återstår?
– Vi har haft stor personalomsättning, men nu börjar vi få bättre kontinuitet med personal som stannar och som får vägledning och kollegiehjälp.

I granskningen framgår exempelvis att samtliga anställda i familjehemsgruppen slutade under 2013.

Varför har så många slutat?
– Det är ett generellt problem i hela Sverige. Det är hög belastning på socialsekreterare överhuvudtaget, och kanske är den ännu högre i Landskrona. Vi har svår social problematik här, med en hög komplexitet i våra ärenden.

Största utmaningen?
– Egentligen handlar det bara om tid. Vi har redan flaggat för att vi behöver mer resurser inför 2015. Vi har behov av ungefär 10 tjänster. Sedan gäller det att få vår personal att stanna, att visa dem det finns utvecklingsmöjligheter i Landskrona.

Vilken brister är värst?
– Det är absolut den viktigaste punkten är barnperspektivet. De är de mest utsatta, säger Annette Lindberg Mohlin.
Beslutet är just nu inte förenat med något vite, men det kan komma i ett föreläggande om inte kommunen lever upp till kraven. Senast 1 december ska individ- och familjenämnden svara till IVO.

Detta kräver IVO av socialtjänsten

Bättre utredningar av barn som utsatts för eller bevittnat våld. Ärenden med barn ska utredas inom fyra månader.
Barnperspektivet måste förbättras generellt, påpekat särskilt när det handlar om försörjningsstöd (socialbidrag).
Vid utredningar ska inledas omedelbart när någon söker hjälp. Om det inte blir någon utredning ska man tydligt motivera varför.
Bättre utredningar inom familjehemsvården. Matcha placerade barn bättre med sina familjehem. Bättre stöd till barnets vårdnadshavare.
Bli bättre på att följa upp familjerättsliga ärenden, som vårdnad, boende och adoption. Mer hjälp till barn efter att domstolen fattat beslut.
Våldsutsatta vuxna med missbruk eller försörjningsstöd hänvisas vidare till kvinnofridssamordnare – men utan att man följer upp om personen faktiskt söker denna hjälp.


Nedan, mejlväxling mellan Corruptio-journalist och folkets tjänare Annette Lindberg Mohlin
Torsdag, 07 augusti 2014, 03:16EM +0200 from annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Hej,

Undertecknad anhåller om information kring följande tjänstemän vilka, enligt många drabbade, begått väldigt grova brott mot barn och mödrar:
Martina Lindberg
Susanne Ellison
Annelie Ståhl
Eva Isaksson Ståhl

Har ansvariga vid Landskrona kommun vidtagit åtgärder kring ovan namngivna ang. deras mycket allvarliga brott?

Har ansvariga vid kommunen förflyttat dem tre översta (M.L/S.E./A.S.) till annan kommun för att bli av med dem pga deras kriminella verksamhet mot barn och mödrar (annan anledning)?

Är Eva Isaksson Ståhl anmäld för tjänstefel (under utredning)?

Anhåller även om kopior på ovan namngivnas CV.


Hälsningar,

Hans-Göran Björck
Journalist

 _____________________________________________________________


SVAR:
Martina Lindberg har varit anställd 130901-131231 – arbetade deltid under denna period
Susanne Ellison har varit anställd 100927-140425 – arbetar idag i Hörby. Du får vända dig dit för att få hennes CV. Jag har inte tillgång till det nu.
Annelie Ståhl anställd från 121126 och är fortfarande anställd
Eva Isaksson Ståhl anställd från 1977 och är fortfarande anställd
Samtliga fyra är socionomer och har varit/är medarbetare inom Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad.
De två som avslutat sin anställning hos oss har gjort detta på egen begäran.
De har samtliga utfört arbete i enlighet med den myndighetsutövning som följer gällande lagstiftning inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Med vänlig hälsning

Annette Lindberg Mohlin
Förvaltningschef
Individ- och familjeförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona
Tel: 0418 – 47 38 28
www.landskrona.se

_____________________________________________________________


Från: corruptio1@hotmail.com [mailto:corruptio1@hotmail.com]
Skickat: den 7 augusti 2014 15:35

Till: LINDBERGMOHLIN ANNETTE - IOF
Ämne: Re: Med anledning av dina frågor


Tack för svar,

Att tänka på, det är domstol som avgör ifall myndighet/tjänstemän begått brott och inte myndighet/tjänstemän som anklagas för brott. Det är brottsligt för myndighet och tjänsteman att utreda sig själv och eller att, i egen sak och som tjänsteman, påstå sig vara oskyldig (om uttalandet inte sker i domstol givetvis). Läs FNs och Europadomstolens artiklar som rör statlig korruption (myndighet får EJ utreda sig själv).

Alltså, som ansvarig/inblandad får du inte komma med sådant påstående. Du får inte som statstjänsteman påstå att ni inte begått brott, det avgör domstol, allt annat är att agera i egen sak, vilket enligt FN m.fl. är korruption.

Hans-Göran Björck
Journalist

_____________________________________________________________


Torsdag, 07 augusti 2014, 03:44EM +0200 from annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Vi har att utreda ett ärende därefter är det Förvaltningsrätten som avger beslut.

Med vänlig hälsning

Annette Lindberg Mohlin
Förvaltningschef
Individ- och familjeförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona
Tel: 0418 – 47 38 28
www.landskrona.se

 _____________________________________________________________


Från: corruptio1@hotmail.com
Skickat:den 7 augusti 2014 15:50:44
Till:annette.lindbergmohlin@landskrona.se (annette.lindbergmohlin@landskrona.se)


Lämna all nödvändig information till domstol, självklart, inte komma med offentliga påståenden om egen och eller kollegors oskuld. Myndighet får ej utreda sig själv.

- Skillnad.

/Hans-Göran Björck
Journalist
--
Sent from Sweden were organized crime is government business


Susanne Öström är ansvarig för brott Annette Lindberg Mohlin begår!
Nedan ser Ni fler tjuvar från Landskrona kommun vilka är involverade i barnhandelFolkförrädare vid tidningen HD försöker att dölja aktuella barnkidnappningar i Landskrona - Öppen barnhandel med polisens hjälp

0 kommentarer

Helsingborgs dagblad spelar duktig kring artikel om barnhandel i Landskrona - Samtidigt censureras folkets åsikter av HDs "reportrar"

Aktuella barnhandelsfall i Landskrona där Torkild Strandberg,  Susanne Öström och Socialförvaltningen med Familjerätten är förövarna, tas ej upp utav folkförrädare som titulerar sig som "reportrar" pga att regimen styr media via presstöds-bidrag."I slutet av 1980-talet tog jag ledigt från jobbet som teckningslärare på Dammhagskolan och reste med familjen till England. Jag bodde två somrar i Sherwoodskogen. Som grabb var jag fascinerad av Robin Hood och hans samhällsengagemang. Konstprojektet blev en utställning på Landskrona museum och alla tavlor såldes utom en." Tavlan med eken (t h) där Robin Hood sägs ha sovit finns kvar hemma. Kenneth illustrerade en diktsamling av Borstahusaren Hugo W. Pettersson 1968. Boken gjordes ihop med mannen som Kenneth trodde var hans biologiske far. Överst ett av många tidningsurklipp från Kenneths karriär som den jazzspelande teckningsläraren.

I Landskrona blev han känd först som reklamtecknare och sedan teckningslärare på några av stans skolor. På äldre dar var han jazzmusiker och orkesterledare i bandet Press Acency. Men först var Kenneth Molin ett barn omhändertaget för samhällsvård i Landskrona.
Som barn kunde han låsas fast i en kall källarskrubb hemma i kvarteret Storken. Där kunde han tvingas sitta ensam en hel natt. Det hände flera gånger.
– Jag minns hur två pojkar i min ålder kastade snöboll på fönstret för att reta mig, berättar Kenneth Molin, nu 60 år senare.
Han klarar inte av att berätta om allt han varit med om som barn. Upplevelserna förföljer honom än i dag.
Kenneth minns barnavårdsnämndens besök som gjordes en gång om året, alltid föraviserat.
– Det var välputsat och trevligt som ett syföreningsmöte.
Han gjorde lumpen, gick på Konstfack och arbetade som teckningslärare i Landskrona.
Först när Kenneth fyllde 30 år avslöjades vem hans riktiga far var.
– Det var mycket svårt, jag vågade inte hysa tillit till någon längre.
Men han träffade en kvinna, gifte sig och fick tre barn. I dag lever han ensam.
– Jag trodde det var fel på mig, det finns många myter om hur livet ska se ut. Men det är fler än jag som inte har kontakt med sina vuxna barn. Jag har haft identitetssvårigheter. Som fosterbarn tillhör man ingen och har ingen att känna igen sig i, säger Kenneth.
Han har genomgått två stora psykoterapier, nio år i Malmö och fem år i Stockholm när han arbetade där.
Kenneth var hoppfull när han skrevs ut som 16-åring och en familj erbjöd sig att tillfälligt ta hand om honom. Men dödsfall i familjen satte stopp för arrangemanget. Den första terapin fick avbrytas på grund av en tragedi. Hans andra terapeut var bra, men även hon avled. Allra svårast var när Kenneths livskamrat gick bort i cancer.
Lojalitetskonflikten som uppstår gentemot biologiska föräldrar och fosterföräldrar har varit svår att bära på. Nu har livet handlat mycket om att förstå och försonas med sig själv. Kenneth har ofta fått höra att det finns mycket ensamhet i hans konst.
Han har inte ansökt om vanvårdsersättning från staten. Alla som drabbats av övergrepp och allvarliga försummelser i den sociala barnavården innan 1981 kan få en kvarts miljon kronor som plåster på såren.
Kenneth vill fortsätta utbilda och har försökt få föreläsa om sina upplevelser inom familjeomsorgen, men mötts av ointresse. När han gick i pension miste han även sin yrkesidentitet.
– Jag sitter i pensionsbilan, men kan jobba tills jag avlider.
Det finns i dag runt 44 000 barn utplacerade i svenska familjehem. Kenneth tror en del far illa.
– Alla barn som placeras måste få en egen mentor, som de kan tala med utan att fosterföräldrarna är med, säger han. Han tycker det är viktigt att ställa frågan vad som har hänt ett barn. Många får problem som vuxna.
Helsingborgs dagblad censurerar åsikter som kan äventyra HDs socialbidrag (Presstöd) från diktaturen

Tjuvarna som kallar sig för "journalist" och eller "reporter" sitter hela dagarna och raderar folkets åsikter flr att inte bli av med Olof Palmes mutor (Presstöd) som landsförrädaren, vapenhandlaren och pedofilen Olof Palme hittade på 1965 efter att några journalister börjat klaga på att dem inte fick ställa egan frågor till Sveriges ministrar och politiker, utan var tvugna att hålla sig till frågorna som regeringens nyttiga idioter skrivit till media i förväg.

HDs socialbidragstagande "reportrar" gillade inte kommentaren nedan, beslöt sig för att göra sådant dem anklagar Vladimir Putin för att göra.Bild
 • Bild


  Barnhandlare i Landskrona kommun hotar och hämnas mot trebarnsmamman vars vänner hjälper henne att sprida kommunens övergrepp mot henne och hennes barn, samt socionomernas business med barn.
  http://corruptiosweden.blogspo...


  • Bild


   Bara det inte är en socialarbetare från kommunen. De ser inget, vill inte se, får inte se eller anser att ungen får skylla sig själv. Detta har jag mött otaliga gånger i ärendet jag haft. Det krävs en fristående myndighet med verktyg. Legitimationer som kan dras in, möjlighet att bötfälla kommuner som slarvar och en allmän uppryckning från domstolar och inblandade jurister.


   • Bild


    Min gamle bild lärare bästa o snällaste människan du har ett stort hjärta . Man träffar dig då o då i stan med ditt härliga leendet stort respekt till dig ☺

    Sedan 1965 censurerar Sveriges tidningar och SVT dina åsikter. Men, du är fortfarande tvungen (under hot) att finansiera dina förtryckare/rånare.


    Olof Palme och dem andra sexköparna och barnhandlarna vid regimen var finurliga 1965. Dem beslöt att det var bäst att kontrollera svensk media genom att muta skiten. Stöd till pressen lät fint... så mutor till media kallas "Presstöd" sedan 1965.


    Läs mer om skandalen i Landskrona som kommunen spenderat 1,5 miljoner på att tysta


    Klicka på länkarna nedan!

    http://landskrona-kommun.blogspot.se/2012/09/oppen-barnhandel-i-landskrona-kommun.html

    http://landskrona-kommun.blogspot.se/2014/09/sveriges-regering-barnhandlare-och.html

    Creeper
    MediaCreeper