Lata polisbefäl som lever lyxliv med parasit-pengar mördade Maria i Landskrona

Anmälan lades ner direkt av lata poliser – sedan mördades Maria

LANDSKRONA  
Publicerad 23 september

Varje år lägger polisen i nordvästra Skåne ner över 700 anmälningar från kvinnor och flickor som misshandlats av någon som står dem nära. En av dessa anmälningar gjordes av tonårsflickan Maria i Landskrona. Även hennes fall lades ner direkt. Ett år senare mördades hon.
19-åriga Maria blev mördad av sin bror. När hennes mor ett år innan mordet polisanmäldes för att ha misshandlat henne lades polisutredningen ner redan nästa dag.
Maria hittades död i sin bostad i Landskrona i april förra året. Rättsläkaren räknade till över 100 hugg-, stick- och skärskador efter en köttkniv, en brödkniv och en sax. Marias två år yngre bror dömdes till fyra års sluten ungdomsvård och hovrätten konstaterade att det var frågan om ett hedersmord.
Men redan ett drygt år innan det bestialiska dådet förstod eller borde polisen ha förstått att den då 18-åriga Maria svävade i fara. En januaridag 2011 larmades en polispatrull till Marias bostad som hon då delade med sin mor. Poliserna konstaterade att Maria hade en sårskada. Hon berättade att modern slagit henne i ansiktet och tagit ett hårt grepp med båda händerna om hennes hals. För en polisman berättade Maria även att modern slagit henne vid tidigare tillfällen.
En polisanmälan gjordes mot modern och i en promemoria skrev poliserna att Maria misshandlats tidigare och beskrev hennes bekymmersamma situation och de hedersrelaterade problemen i familjen.
Sedan hände inget mer. Modern förhördes aldrig och noterades inte ens som skäligen misstänkt. Inte heller informerades en åklagare om saken trots att lagen säger att så ska ske. Nästa dag var anmälan nerlagd.
Urban Jansson var försvarsadvokat åt den yngre brodern i rättegångarna i tingsrätten och hovrätten. Han accepterar att hovrätten slog fast att det var frågan om ett hedersmord men är inte övertygad om att det verkligen var så eller att hans klient är den ende med skuld.
– Det handlar alltså om en 17-årig kille som flyr från sin pappa för att sedan bli utkastad av sin mamma. Att han ensam skulle gå i bräschen för och begå ett hedersmord tror jag inte på, säger Urban Jansson.
Liksom under rättsprocessen är han noga med att varken peka ut modern eller någon annan familjemedlem men säger:
– Om det nu var ett hedersmord så är det klart som fanken att det skulle ha blivit en tankeställare för modern om polisen agerat annorlunda när hon anmäldes för misshandel.
Kammaråklagare Magnus Larsson, som drev målet i båda instanserna, minns inte om han sett anmälan mot Marias mamma.
– Det fanns flera polisanmälningar mot familjemedlemmar. Om anmälan mot modern finns i utredningen så har jag säkert läst den.
Vad tycker du om att anmälan lades ner redan dagen därpå utan att modern förhördes eller delgavs brottsmisstanke?
– Det låter som att det fanns anledning för polisen att gå vidare.
Kommissarie Mats Olsson, som är chef för polisens kriminalenhet, avböjer att uttala sig med motiveringen att han inte vill kommentera ett enskilt ärende.
HD har i flera veckors tid förgäves sökt advokat Elisabeth Massi Fritz för en kommentar. Elisabeth Massi Fritz var målsägandebiträde åt den mördade Marias halvsyster.

Polisen svarar på kritiken

HELSINGBORG  
Publicerad 22 september 2013

Kommissarie Mats Olsson är chef för kriminalsektionen vid polisen i nordvästra Skåne. Han tar åt sig en del av kritiken mot polisens utredningsmetoder men tillbakavisar annat.
Varför registreras inte misstänkta personer alltid?
– En målsägandes utpekande av en person räcker inte för en sådan åtgärd. Det måste finnas annat som styrker påståendet.
Varför har åklagare i strid med regelverket inte kopplats in?
– Det är en fråga som ska ställas till de som varit förundersökningsledare i dessa ärenden. Det är något som vi själva upptäckt och det är anledningen till att vi begärt den här granskningen som nu gjorts.
Mats Olsson medger att fel begåtts men framhåller att över hälften av de ärenden som nu granskats är korrekt hanterade i ett viktigt avseende. I 103 av de 191 studerade fallen anses polisen ha gjort vad som kunde göras.
Men icke desto mindre har polisen i mer än vart tredje fall låtit bli att förhöra den misstänkte. Varför görs inte detta alltid?
– Det kan bero på att bedömningen gjorts att det inte handlar om brott.
Men exemplen är många på när det är uppenbart att ett brott har begåtts utan att den misstänkte eller vittnen förhörts.
– Ja, då ska de ju höras helt enkelt.
Varför gör polisen prognoser om hur det ska gå i domstolen i stället för att försöka skaffa fram bevis?
– Vi måste fokusera på de ärenden där man erfarenhetsmässigt vet att det finns förutsättningar att ro utredningen i land.
Varför döps misshandel då och då om till ofredande?
– Förmodligen för att rekvisiten för misshandel inte är uppfyllda.
En kvinna som anmälde att hon misshandlats med knytnävsslag vid 15 tillfällen, bland annat i ansiktet. Anmälan ändrades från misshandel till ofredande. Hur är det möjligt?
– För att det ska vara misshandel måste skada eller smärta ha vållats och bedömningen man gjort är förmodligen att någon smärta eller skada inte uppstått.
Det handlar alltså om knytnävsslag i ansiktet.
– Ja, det bör ju vålla en skada och finns det skada ska det ju inte kallas för ofredande. Så enkelt är det.
Så varför har det då kallats för ofredande?
– För att det förmodligen inte har funnits några skador. Det finns ju inget egenvärde i att koda om misshandel till ofredande.
Finns det inte? Man skulle kunna tänka sig att det är viktigare att statistiken för hustrumisshandel ser bra ut än att statistiken för ofredande gör det.
– Det resonemanget köper jag inte. Vi ska redovisa rätt och är det inte misshandel så ska det inte redovisas som misshandel. Och vi ligger så högt över våra mål att det inte skulle ha någon betydelse för den sakens skull.
Mats Olssons ord är dock en sanning med modifikation. Förra året nådde polisen i nordvästra Skåne sitt mål med 2,6 procentenheters marginal. Polismyndigheten i Skåne, där den nordvästskånska polisen ingår som ett av fem områden, misslyckades emellertid att nå upp till målet med 0,9 procentenheters marginal. Hur många anmälningar som rubricerades om från misshandel från ofredande under förra året har inte att gått att få fram. Under de åtta månader som granskats förvandlades minst 35 av 191 ärenden till ofredande efter att ha anmält som misshandel.
En man erkände att han blottat sig för sin granne. Samma dag lades fallet ner med motiveringen "brott kan ej styrkas". Hur är detta möjligt?
– Det ska inte vara möjligt.
Men det har ju hänt.
– Ja, uppenbarligen och det är sådant vi försöker åtgärda genom att ha en internkontroll.
Tänker ni börja förhöra alla misstänkta från och med nu?
– Jag kan inte garantera något men ambitionen är att vi inte ska ha den sortens felaktig handläggning.

0 kommentarer :: Lata polisbefäl som lever lyxliv med parasit-pengar mördade Maria i Landskrona

Skicka en kommentar