Grov organiserad mobbing mot barn vid Alléskolan i Landskrona


Fega fascist-pedofiler vid Landskrona kommun - Alléskolan

När lärare, rektor och kurator är förövaren då mörkar regeringen sina brott via korrupta kreatur vid BEO/Skolstyrelsen/Skolinspektionen. Elev hotades och mobbades (du har fått syrebrist i hjärnan när du föddes) grovt av rektor Gunilla bengtsson, kurator och lärare för att han (11 år gammal) påstod att bollen inte var i mål (bollspel under rast). Straffet var två veckors förbud att deltaga (leka med andra barn) i lekar med andra elever (Alléskolan Landskrona). Rektor Gunilla Bengtsson (bor på Ven) hånade, mobbade och stirrade på pojken i tre år tills pojken bytte skola. BEO/Skolinspektionen påstod att det var OKEJ. BEO:s beslut lades ut på Internet varvid BEO:s chefer skrev till föräldrarna att det var ett hot mot BEO:s beslutsfattare som nu mår mycket dåligt av det.

Rektor Gunilla Bengtsson - Alléskolan i Landskrona
Pedagog vid Alléskolan i Landskrona försvarade sitt hot mot 8-årig flicka genom att i samma ögonblick ljuga vittnen, föräldrar och kollega, i ögonen och säga, "Jag hotade inte och pekade inte finger i ansiktet på flickan". Sedan satte sig den kvinnliga "pedagogen" på en stol i rummet och stirrade rakt ned i golvet som en tvättäkta psykopat. Hon skrev samma dag ett brev till sin chef, rektor Gunilla Bengtsson, att hon tyckte det borde vara förbjudet för föräldrar att "bara komma till skolan sådär oanmälda" (för att se varför dottern gråter). Reine Oscarsson, Gunilla Bengtsson, Stefan Lidberg, kurator vid Landskrona kommun fixade snabbt ett möta med flickans föräldrar där mötet handlade om att den 8-åriga flickan var nu "MISSTÄNKT FÖR ATT HA RÄCKT TUNGA TILL ANNAN ELEV". Dessa ord uttalades av rektor Reine Oscarsson (Glumslövsbo). Föräldrarna började att spela in mötet varvid rektor Gunilla Bengtsson sade, "spelar ni in så kommer vi inte att säga ett ord till". Mötet avslutades. 
BEO/Skolinspektionen vägrade att lyssna på inspelningar samt beslutade att skolan/kommunen inte gjort något fel mot eleven som är syster till den utav rektor Gunilla Bengtsson grovt mobbade pojken.
Klagomål till ansvarige Ylva Runnström ledde till ett möte där tjänsteman för BUN, Ylva Runnström använde förövaren Reine Oscarsson som sin "sekreterare" under mötet med föräldrarna som anmält bl.a. Oscarsson för grovt förtal och mobbing av barn. Reine Oscarsson har även gjort sexuella närmanden mot ung tjej som pga mobbing började att använda droger.

Reine Oscarsson - Rektor/Områdeschef
Stefan Lidberg - Fd. områdeschef
Ylva Runnström - Stack iväg efter grova tjänstefel
http://petterssonsblogg.se/2014/06/14/det-forlorade-landet/#more-98079

0 kommentarer :: Grov organiserad mobbing mot barn vid Alléskolan i Landskrona

Skicka en kommentar