Tjänsteman Torbjörn Jakobsson vid Landskrona kommun fick det han förtjänade - Enskild har rätt att använda våld mot sådana djur som folkets tjänare Jakobsson

Torbjörn Jakobsson vid brottsorganisationen "individ och familjeförvaltningen" i Landskrona fick det många djur vid Sveriges myndigheter förtjänar

Torbjörn Jakobsson nonchalerade anhörigs oro för sina systrar som i sin tur nonchaleras utav den smutsiga och ökända organisation som påstår sig hjälpa människor.


Fick välförtjänt på truten
Landskrona kommuns ledning med ett 30-tal andra djur vid olika myndigheter förtjänar mycket mer än bara några slag på trynet. Torbjörn Jakobsson fick det som kriminella tjänstemän förtjänar.

Obildad kriminell domare
Gunilla Fridh vid Lunds olagliga tingsrätt begår grova brott mot den misstänktes mänskliga rättigheter. Torbjörn Jakobsson är staten och kan inte kränkas. Samt har enskild rätt att försvara sig och sin familj mot organiserade brottslingar vid staten Sverige som dömts flest gånger utav FNs tortyrkommitté för brott mot mänskliga rättigheter.

Obildade kriminella kreatur vid Lunds tingsrätt godtog brottslingen Torbjörn Jakobssons ursäkt till den misstänkte, att myndighetschefen Jakobsson inte var delaktig i det som rör den misstänktes systrar, men givetvis är ju Jakobsson ansvarig och delaktig eftersom han är chef på myndigheten.

Sveriges regering med dess kreatur är världens mest obildade och kriminella djur. Dessa organiserade brottslingar skryter om att vara bäst i världen, samtidigt är dem den grupp kriminella avskum som dömts flest gånger utav FNs tortyrkommitté för brott mot mänskliga rättigheter.
http://youtu.be/p5woTVtUuqo


Det är här Landskrona kommuns tjänstemän hör hemma.

0 kommentarer :: Tjänsteman Torbjörn Jakobsson vid Landskrona kommun fick det han förtjänade - Enskild har rätt att använda våld mot sådana djur som folkets tjänare Jakobsson

Skicka en kommentar