Folkets tjänare Annette Lindberg Mohlin (individ- och familjeförvaltningens chef i Landskrona) ljuger svenska folket rakt i ansiktet för att mörka grova brott mot barn

Annette Lindberg Mohlin (individ- och familjeförvaltningens chef i Landskrona) ljuger svenska folket rakt i ansiktet för att mörka hennes egna och kollegors grova brott mot barn och familjer


Läs först presstödsmedias artikel nedan där brottslingen Annette Lindberg Mohlin "håller med" IVOs kritik mot pedofilmyndigheten där Annette Lindberg Mohlin och Susanne Öström är ansvariga. Läs sedan (längst ned) Corruptio-journalisters mejlväxling med Annette Lindberg Mohlin där yrkesbrottslingen slår ifrån sig och totalt förnekar att hon själv och hennes kollegor begått några som helst fel/brott.

Barnens perspektiv saknas i granskning

Dela denna artikel

LANDSKRONA Publicerad 6 oktober 2014 kl. 04:00
Ännu en myndighet har granskat Landskronas socialtjänst, som bland annat får kritik för att ha pratat för lite med barnen i sina utredningar.
Socialtjänsten i Landskrona – individ- och familjenämnden – har granskats mycket de senaste åren. Efter mordet på 19-åriga Maria 2012 fann Socialstyrelsen bristande kompetens om hedersrelaterat våld, och dålig samordning och utredning.

Justitieombudsmannen, JO, fann under 2012 och 2013 allvarliga brister i socialtjänsten, bland annat i handläggningen av barn- och ungdomsärenden och inom familjerätten. Kritiken var hård, bland annat för dålig ordning på personakterna. I maj 2013 menade dock JO att det blivit mycket bättre, och avslutade sin granskning. Även kommunens egna revisorer hittade brister 2013.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskade tidigare i år ett fall där ett nioårigt barn, som tillfälligt vistades i Landskrona, utsattes för sexuellt övergrepp. IVO ansåg att socialtjänstens ansvar är att ge stöd till alla som vistas i kommunen – inte att som socialtjänsten bara erbjuda en biljett till barnets hemland.

IVO har också granskat individ- och familjenämnden på bred front. Från november 2013 till mars 2014 har ett antal ärenden hårdgranskats, och intervjuer genomförts med handläggare och chefer inom individ- och familjeförvaltningen.

IVO är inte nöjd: "Trots att nämnden i flera åtgärder redovisat åtgärder för att komma tillrätta med brister i arbetet med barn och familj visar denna inspektion att bristerna kvarstår" (se faktarutan).
Barnperspektivet brister, enligt IVO. I de granskade utredningarna med barn inblandade är det föräldrarna som fått störst utrymme; i hälften av dem har socialsekreterarna överhuvudtaget inte pratat med barnen.

Annette Lindberg Mohlin, individ- och familjeförvaltningens chef, håller helt och hållet med om myndighetens slutsatser.

– Granskningen är till stor hjälp för oss i att fortsätta utvecklingsarbetet. Vi har en fortsatt utvecklingsresa att göra, men det känns som att vi är på god väg.

På vilket sätt märks det?
– Då JO granskade oss var det väldigt illa. Läser man IVO:s granskning har vi tagit många steg framåt. Det är förhållandevis kort tid – ett par år – vi jobbat med det här intensiva utvecklingsarbetet, säger Annette Lindberg Mohlin.

Vad återstår?
– Vi har haft stor personalomsättning, men nu börjar vi få bättre kontinuitet med personal som stannar och som får vägledning och kollegiehjälp.

I granskningen framgår exempelvis att samtliga anställda i familjehemsgruppen slutade under 2013.

Varför har så många slutat?
– Det är ett generellt problem i hela Sverige. Det är hög belastning på socialsekreterare överhuvudtaget, och kanske är den ännu högre i Landskrona. Vi har svår social problematik här, med en hög komplexitet i våra ärenden.

Största utmaningen?
– Egentligen handlar det bara om tid. Vi har redan flaggat för att vi behöver mer resurser inför 2015. Vi har behov av ungefär 10 tjänster. Sedan gäller det att få vår personal att stanna, att visa dem det finns utvecklingsmöjligheter i Landskrona.

Vilken brister är värst?
– Det är absolut den viktigaste punkten är barnperspektivet. De är de mest utsatta, säger Annette Lindberg Mohlin.
Beslutet är just nu inte förenat med något vite, men det kan komma i ett föreläggande om inte kommunen lever upp till kraven. Senast 1 december ska individ- och familjenämnden svara till IVO.

Detta kräver IVO av socialtjänsten

Bättre utredningar av barn som utsatts för eller bevittnat våld. Ärenden med barn ska utredas inom fyra månader.
Barnperspektivet måste förbättras generellt, påpekat särskilt när det handlar om försörjningsstöd (socialbidrag).
Vid utredningar ska inledas omedelbart när någon söker hjälp. Om det inte blir någon utredning ska man tydligt motivera varför.
Bättre utredningar inom familjehemsvården. Matcha placerade barn bättre med sina familjehem. Bättre stöd till barnets vårdnadshavare.
Bli bättre på att följa upp familjerättsliga ärenden, som vårdnad, boende och adoption. Mer hjälp till barn efter att domstolen fattat beslut.
Våldsutsatta vuxna med missbruk eller försörjningsstöd hänvisas vidare till kvinnofridssamordnare – men utan att man följer upp om personen faktiskt söker denna hjälp.


Nedan, mejlväxling mellan Corruptio-journalist och folkets tjänare Annette Lindberg Mohlin
Torsdag, 07 augusti 2014, 03:16EM +0200 from annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Hej,

Undertecknad anhåller om information kring följande tjänstemän vilka, enligt många drabbade, begått väldigt grova brott mot barn och mödrar:
Martina Lindberg
Susanne Ellison
Annelie Ståhl
Eva Isaksson Ståhl

Har ansvariga vid Landskrona kommun vidtagit åtgärder kring ovan namngivna ang. deras mycket allvarliga brott?

Har ansvariga vid kommunen förflyttat dem tre översta (M.L/S.E./A.S.) till annan kommun för att bli av med dem pga deras kriminella verksamhet mot barn och mödrar (annan anledning)?

Är Eva Isaksson Ståhl anmäld för tjänstefel (under utredning)?

Anhåller även om kopior på ovan namngivnas CV.


Hälsningar,

Hans-Göran Björck
Journalist

 _____________________________________________________________


SVAR:
Martina Lindberg har varit anställd 130901-131231 – arbetade deltid under denna period
Susanne Ellison har varit anställd 100927-140425 – arbetar idag i Hörby. Du får vända dig dit för att få hennes CV. Jag har inte tillgång till det nu.
Annelie Ståhl anställd från 121126 och är fortfarande anställd
Eva Isaksson Ståhl anställd från 1977 och är fortfarande anställd
Samtliga fyra är socionomer och har varit/är medarbetare inom Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad.
De två som avslutat sin anställning hos oss har gjort detta på egen begäran.
De har samtliga utfört arbete i enlighet med den myndighetsutövning som följer gällande lagstiftning inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Med vänlig hälsning

Annette Lindberg Mohlin
Förvaltningschef
Individ- och familjeförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona
Tel: 0418 – 47 38 28
www.landskrona.se

_____________________________________________________________


Från: corruptio1@hotmail.com [mailto:corruptio1@hotmail.com]
Skickat: den 7 augusti 2014 15:35

Till: LINDBERGMOHLIN ANNETTE - IOF
Ämne: Re: Med anledning av dina frågor


Tack för svar,

Att tänka på, det är domstol som avgör ifall myndighet/tjänstemän begått brott och inte myndighet/tjänstemän som anklagas för brott. Det är brottsligt för myndighet och tjänsteman att utreda sig själv och eller att, i egen sak och som tjänsteman, påstå sig vara oskyldig (om uttalandet inte sker i domstol givetvis). Läs FNs och Europadomstolens artiklar som rör statlig korruption (myndighet får EJ utreda sig själv).

Alltså, som ansvarig/inblandad får du inte komma med sådant påstående. Du får inte som statstjänsteman påstå att ni inte begått brott, det avgör domstol, allt annat är att agera i egen sak, vilket enligt FN m.fl. är korruption.

Hans-Göran Björck
Journalist

_____________________________________________________________


Torsdag, 07 augusti 2014, 03:44EM +0200 from annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Vi har att utreda ett ärende därefter är det Förvaltningsrätten som avger beslut.

Med vänlig hälsning

Annette Lindberg Mohlin
Förvaltningschef
Individ- och familjeförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona
Tel: 0418 – 47 38 28
www.landskrona.se

 _____________________________________________________________


Från: corruptio1@hotmail.com
Skickat:den 7 augusti 2014 15:50:44
Till:annette.lindbergmohlin@landskrona.se (annette.lindbergmohlin@landskrona.se)


Lämna all nödvändig information till domstol, självklart, inte komma med offentliga påståenden om egen och eller kollegors oskuld. Myndighet får ej utreda sig själv.

- Skillnad.

/Hans-Göran Björck
Journalist
--
Sent from Sweden were organized crime is government business


Susanne Öström är ansvarig för brott Annette Lindberg Mohlin begår!
Nedan ser Ni fler tjuvar från Landskrona kommun vilka är involverade i barnhandel0 kommentarer :: Folkets tjänare Annette Lindberg Mohlin (individ- och familjeförvaltningens chef i Landskrona) ljuger svenska folket rakt i ansiktet för att mörka grova brott mot barn

Skicka en kommentar